ČLENSKÁ SCHŮZE

02.03.2011 11:43

Členská schůze ZKO 747 bude následovat ihned po ukončení přednášky o Etologii - 
cca v 11:00 hodin.

Účast všech členů NUTNÁ!!! 
Na programu volba nového člena výboru a platba příspěvků pro rok 2011.

Všem děkujeme předem za účast.

Zpět